Alt om kredittsjekk og betalingsanmerkninger!

Kredittsjekk.org

Har jeg betalingsanmerkninger?

 

Hvordan finne ut om jeg er registert med betalingsanmerkninger?

 

Du har mulighet til å foreta en kredittsjekk av deg selv dersom du er usikker på om du er registert med negative betalingsanmerkninger eller ikke. Det er kun selskaper som er gitt konsesjon av Datatilsynet til å drive kredittopplysningsvirksomhet som har lov til å ha et register med betalingsanmerkninger og har lov til å selge disse opplysningene til dem som har et saklig behov.

 

Ta kontakt med kredittopplysningsbyråene!

Det er 13 selskaper som har konsesjon til å drive med kredittopplysningsvirksomhet, men det er hovedsaklig 4 av disse selskapene som det er nødvendig å forholde seg til i denne sammenheng når du vil foreta en kredittsjekk av deg selv. Dette er Creditsafe, Bisnode, Experian og Evry.

For dem som vil være ekstra grundig så er navnene på de resterende 9 selskapene Kredinor, Atradius Buyer Ratings, Eniro Norge, Kredittopplysningen AS, KO International AS, Assessment Global – Norsk Verdivurdering AS, Lindorff AS, Sergel Norge AS og Kredittfakta AS. Kontaktinformasjon til disse finner du for eksempel på gulesider, men som nevnt så er vi ikke kjent med at disse selskapene benyttes nevneverdig innenfor kredittopplysningsvirksomhet til tross for at de har konsesjon.

 

Personvernet er viktig!

Dersom du ønsker å foreta en gratis kredittsjekk av deg selv så kontakter du enkelt og greit kredittopplysningsbyråene og ber om en utskrift av det de har registrert på deg. Av personvernhensyn vil dette aldri bli opplyst der og da, da saksbehandleren aldri har noen garanti for at personen den prater med er den denne utgir seg for å være. Det sendes derfor en utskrift til din folkeregistrerte adresse med post slik at personvernet ivaretas så bra som mulig. Kredittopplysningsbyråene kan ikke ta betalt for dette.

 

Plikt til å sørge for at kredittopplysningsregistrene er oppdatert og korrekt.

Dersom en kredittsjekk viser betalingsanmerkninger eller andre opplysninger som du mener er feil bør du ta kontakt med det aktuelle kredittopplysningsbyrået og be dem rette opp i feilen. Du kan også ta kontakt med dem som har sendt inn opplysningene til kredittopplysningsbyrået, for eksempel et inkassoselskap som har rapportert inne en uoppgjort inkassosak. I slike tilfeller har både kredittopplysningsbyrået og inkassoselskapet en gjensidig plikt til å rette opp i feilen.

 

Kan jeg kreve erstatning dersom jeg urettmessig er registrert med en betalingsanmerkning?

Et grunnleggende prinsipp innen Norsk erstatningsrett er at du må ha lidd et konkret tap for å ha rett på erstatning i slike tilfeller. Dersom du kan sannsynliggjøre at de registrerte opplysningene har medført betydelig ulempe og kostnader for deg så kan du ha rett til å kreve erstatning. Dette kan for eksempel være at du har fått avslag på en søknad om lån eller kreditt som har ført til at du har måtte velge et dyrere finansieringsalternativ eventuelt har blitt erstatningspliktig ovenfor en tredjepart.


Copyright. All Rights Reserved.